სტრუქტურა

სტრუქტურა

ჩვენ შესახებ/სტრუქტურა
სამსახურის უფროსი
სამსახურის უფროსის მოადგილე
სამსახურის უფროსის მოადგილე
სამსახურის უფროსის მოადგილე
სამსახურის უფროსის მოადგილე
ეკონომიკური დეპარტამენტი
ქვემო ქართლის სამმართველო
შიდა ქართლის სამმართველო
სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველო
განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა სამმართველო
კახეთის სამმართველო
სამცხე-ჯავახეთის სამმართველო
აჭარის და გურიის სამმართველო
საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი კიბერკომპონენტის შემცველი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო
მცხეთა-მთიანეთის სამმართველო
იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმის სამმართველო
Back To Top