საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილების გასაჩივრების წესი

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2.3 საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილების გასაჩივრების წესი 30.1.2014