მთავრობის დადგენილება საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2.2 საქართველოს მთავრობის დადგენილებაN219 30.1.2014