საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, თავი III ინფორმაციის თავისუფლება

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2.2 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, თავი III ინფორმაციის თავისუფლება 30.1.2014