კანონი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
კანონი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ 14.12.2018
კანონი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ 30.1.2014