საგამოძიებო სამსახურის დებულება

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
1.2 საგამოძიებო სამსახურის დებულება 30.1.2014