საგამოძიებო სამსახურში სამსახურის გავლის წესის თაობაზე

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საგამოძიებო სამსახურში სამსახურის გავლის წესის თაობაზე 30.1.2014