თანამდებობისათვის სპეციალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
თანამშრომელთა კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ 14.12.2018
თანამშრომელთა კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ 30.1.2014