პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია

1. ზოგადი ინფორმაცია სამსახურის შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
1.1 საგამოძიებო სამსახურის დებულება განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.2 კანონი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
2.1 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, თავი III ინფორმაციის თავისუფლება განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.2 მთავრობის დადგენილება საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.3 ადმინისტრაციული საჩივრის ბლანკი განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.4 საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილების გასაჩივრების წესი განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.5 ყოველწლიური ანგარიში ქვეყნდება ყოველწლიურად
2.6 განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა ქვეყნდება კვარტალურად

3. ინფორმაცია სამსახურის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები

4. ინფორმაცია სამსახურის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა ქვეყნდება კვარტალურად

5. ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები

6. სამართლებრივი აქტები

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
6.1 თანამდებობისათვის სპეციალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში
6.2 თანამშრომელთა კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში
6.3 საგამოძიებო სამსახურში სამსახურის გავლის წესის თაობაზე ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში
6.4 სამსახურში სტაჟიორის უფლებამოსილებების, შერჩევის და სამსახურის გავლის პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში

7. სხვა საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები

კალენდარი

<სექტემბერი>
ორსაოთხუპაშაკვ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30