ისტორია

საგამოძიებო სამსახური საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას წარმოადგენს და ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრეზიდენტისა და ფინანსთა მინისტრის წინაშე. უწყება საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსდება და დაკისრებულ მოვალეობებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს.

 

საგამოძიებო სამსახურის საქმიანობა რეგულირდება შემდეგი ნორმატიული აქტებით:
    • საქართველოს კონსტიტუცია
    • საერთაშორისო ხელშეკრულებები და სამართლებრივი აქტები
    • სისხლის სამართლის კანონმდებლობა
    • „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი
    • „ოპერატიულ - სამძებრო საქმანობის შესახებ“ საქართველოს კანონი
    • საგადასახადო კანონმდებლობა
    • საქართველოს სხვა კანონები და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

 

2004 წელს შეიქმნა ეკონომიკურ დანაშაულთან ბრძოლის და საბიუჯეტო თანხების განკარგვაზე მაკონტროლებელი პირველი სამსახური, უწყება 525 თანამშრომლით დაკომპლექტდა. 2007 წელს ფინანსთა სამინისტროს სამი ქვემდებარე უწყება, ფინანსური პოლიცია, საგადასახადო და საბაჟო დეპარტამენტები ერთ სამსახურად ჩამოყალიბდა და შემოსავლების სამსახური ეწოდა. მცირე ხანში, სამინისტროში კიდევ ერთი სტრუქტურული რეორგანიზაცია განხორციელდა, რის შემდეგაც შემოსავლების სამსახურის ფინანსური ექსპერტიზის და საგამოძიებო დეპარტამენტები, ასევე, სპეციალური დანიშნულების რაზმი, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურად გაერთიანდა.


2009 წლის დეკემბრიდან ამოქმედდა საქართველოს კანონი საგამოძიებო სამსახურის შესახებ და შეიქმნა ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი საქვეუწყებო დაწესებულება, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური. კანონის თანახმად საგამოძიებო სამსახურის ძირითად ამოცანად განისაზღვრა:


    • კომპეტენციის ფარგლებში საფინანსო - ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის თავიდან აცილება და გამოვლენა
    • სრული მოცულობით წინასწარი გამოძიების ჩატარება და საჭიროების შემთხვევაში სათანადო ექსპერტიზის ორგანიზება
    • ოპერატიულ - სამძებრო საქმიანობა, დანაშაულის გამოვლენა - აღკვეთის მიზნით
    • ინფორმაციის მოპოვება - ანალიზი 
    • საფინანსო - ეკონომიკურ სფეროში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა პრევენცია და გამოვლენა
    • ეკონომიკური დანაშაულის და კორუფციულ გარიგებათა პრევენცია, აღკვეთა და გამოვლენა
    • მოსამართლისა და პროკურორის წერილობითი დავალებების, მითითებების შესრულება და მათთვის დახმარების გაწევა
    • სახელმწიფო საგადასახადო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა, რეკომენდაციათა შემუშავება, ბიუჯეტში გადასახადების სრულად და დროულად შევსების მიზნით, მაკონტროლებელი საქმიანობა
    • საფინანსო - საბიუჯეტო და ფულად საკრედიტო ურთიერთობათა სფეროში კანონდარღვევის ხელშემწყობი მიზეზების გამოვლენა, პირობების შესწავლა, ანალიზი და რეკომენდაციების შემუშავება
    • ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების, მეწარმეთა საქმიანობის სწორად წარმართვის მიზნით, ეკონომიკური დანაშაულობების სრულად აღმოფხვრა

კალენდარი

<ივნისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930